ENGIE Refrigeration Referentie CustersIn samenwerking met ENGIE levert Ventri Techniek een mooi project op bij Akkerbouwbedrijf Custers.

ENGIE referentieblad Custers:
Condensdrogen: buitenluchtonafhankelijk uien drogen en bewaren